Peter M. Dahlgren
Peter M. Dahlgren
PhD, Technical Lead

Publications

I write about political use of information & metascience.

Media Echo Chambers: Selective Exposure and Confirmation Bias in Media Use, and its Consequence for Political Polarization
 1. Vilka EU-nyheter möter en väljare? EU i svenska nyhetsmedier under sex EU-val 1995–2019

  Dahlgren, P. M. (2024)
  Demicom rapport nr 54, Mittuniversitetet
  PDF
 2. ”Sluta betala för att få publicera forskning”

  Nilsonne, G., Dahlgren, P. M., Eklund, A., Danielsson, H., Carlsson, R., Innes-Ker, Å., … Willén, R. (2023)
  Svenska Dagbladet
 3. Nyhetssajter prioriterar brott, olyckor och sport

  Dahlgren, P. M. (2022)
  Valrörelsen i medierna - kampen om dagordningen (pp. 52–62)
 4. Ämnesordlistor och nyhetsartiklar 2020-2022

  Dahlgren, P. M. (2022)
  Open Science Framework
  Dataset
 5. How Scientists Lie

  Dahlgren, P. M. (2022)
  https://howscientistslie.com/
 6. Ställde journalisterna kritiska frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser?

  Dahlgren, P. M. (2021)
  Journalistik i coronans tid (pp. 45–72)
 7. Svenskar eller utrikesfödda i medierna? – att identifiera födelseland från namn

  Dahlgren, P. M. (2021)
  Vitt eller brett? - vilka får ta plats i medier och på redaktioner? (pp. 79–91)
 8. Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020

  Dahlgren, P. M. (2021)
  Svensk nationell datatjänst
  Dataset n = 1,215 questions & answers
 9. Statistik över namn efter födelseland 2020

  Dahlgren, P. M. (2021)
  Swedish National Data Service
  Dataset n = 231,505 names
 10. News articles and front pages from 19 Swedish news sites during the covid-19/corona pandemic 2020-2021

  Dahlgren, P. M. (2021)
  Swedish National Data Service
  Dataset n = 677,151 news articles
 11. ”Andra undviker information som talar emot deras åsikter, men inte jag”

  Dahlgren, P. M. (2020)
  Regntunga skyar (pp. 121–130)
 12. Reinforcing spirals at work? Mutual influences between selective news exposure and ideological leaning

  Dahlgren, P. M., Shehata, A., Strömbäck, J. (2019)
  European Journal of Communication 34(2), 159–174
 13. Svensk text

  Dahlgren, P. M. (2018)
  Svensk nationell datatjänst
  Dataset n = 6+ million text rows
 14. Swedish online news articles 2014-2015

  Dahlgren, P. M. (2017)
  Svensk nationell datatjänst
  Dataset n = 953,069 news articles
 15. Påverkan och manipulation

  Järvå, H., & Dahlgren, P. M. (2013)
  Studentlitteratur